Co je RAR

screenshotRAR je program pro archivaci souborů.

To znamená, že umožnuje více souborů sbalit do jednoho balíku (archivu). Kromě toho, že pak můžeme s těmito soubory manipulovat jako s jedním objektem, poskytují archivační programy další výhody:

  • data se mohou 'zmáčknout', aby nezabírala tolik místa
  • mohou se přitom i zašifrovat, aby je nezneužila nepovolaná osoba
  • výsledný archiv lze rozdělit na díly například na velikost diskety
  • data lze vybavit kontrolními součty tak, aby po případném poškození diskety bylo možné chybné místo dopočítat beze ztráty informace
  • archiv lze doplnit údaji o tom, kdo jej vytvořil (obdoba digitálního podpisu)

Na trhu existuje mnoho produktů nabízejících uvedené základní funkce, např. ZIP, ARJ, TAR/GZ, ACE, LHARC atd. a mezi sebou se liší jednak tím, jak tyto základní funkce provádí (viz např. Archive Comparision Test) a jednak tím, že nabízí další, pro někoho podstatná vylepšení, jako je možnost automatického generování jmen podle data, výběr podle data, příznaků archivace, schopnost práce s 'dlouhými' jmény, samorozbalující archivy, možnosti uzamčení archivu proti další modifikaci, interaktivní ovládání, komentáře k archivu, schopnost využít vícejádrový počítač atd.

Při porovnání s konkurencí vyniká RAR především optimálním poměrem rychlosti k účinnosti komprese. Existují produkty, které dokážou daná data zmáčknout o několik procent lépe, ale trvá to několikanásobně déle. Nebo o pár procent rychleji, ale o desítky procent hůř komprimované.

Další výraznou vlastností RARu je, že s archivy lze pracovat jednak interaktivně pomocí grafického rozhraní a jednak umožňuje připravit dávky pro automatickou bezobslužní archivaci pomocí parametrů příkazové řádky.

S archivy RAR lze pracovat kromě nejrozšířenější platformy wintel i v prostředích Unix, Linux, MacIntosh, IBM OS/2... Tím, že autor pochází z oblasti, kde běžně používají azbuku, je oproti konkurenci daleko méně problémů s národními znaky při různých kódových stránkách i v českém prostředí.

Implementace RARu pro Windows se jmenuje WinRAR a kromě vlastního RAR formátu umí vytvářet i archivy v nejrozšířenějším formátu ZIP a číst archivy dalších publikovaných formátů: ARJ, LZH, ACE, CAB, TAR, GZip, UUE, BZ2, JAR, 7-Zip, ISO, Z.

Pro šifrování používá RAR poměrně silnou blokovou šifru, takže i když se po internetu povaluje spousta programů pro zjištění hesla, při 6 a více znakovém heslu trvá na současné technice nalezení hesla několik desítek let na rozdíl od ostatních formátů, kde je to záležitost pár hodin.

Jinou zajímavou vlastností RARu je možnost vytváření samorozbalujících archivů, kde rozbalování lze řídit skriptem natolik, že v jednodušších případech nahradí i použití InstallShield(r) nebo podobného nástroje.

RAR umí naplno využít i současné počítače s více procesory, kde klasické programy většinou pracují v jediném vlákně a ostatní procesory nechávají zahálet.

I když je program RAR shareware, formát archivu je veřejný stejně jako algoritmus pro rozbalení, který je k dispozici včetně zdrojového textu.

Podrobnější informace o vlastnostech RARu hledejte po spuštění WinRAR pod tlačítkem Nápověda.