Chyba CRC u souboru větších než 2GB

Otázka: Při pokusu vytvořit archiv větší něz 2GB dochází vždy k chybě.

Odpověď:

Maximální velikost RAR archivu je 8.589.934.591GB, všechny ostatní omezení vyplývají z daného operačního a souborového systému.

Omezení jednotlivých souborových systémů je možné najít například ve Wikipedii.

Pro souborový systém FAT je maximální možná velikost souboru 2 GB. Ve Windows XP je možné převést FAT na NTFS, které takovéto omezení nemá, pomocí příkazu:

convert C: /FS:NTFS

zpět