Instalace MSI verze z příkazové řádky

Příkaz pro instalaci .msi verze WinRARu z příkazové řádky je nutno spustit s právy Administrátora, jinak selže. 1029 je kód pro češtinu.

msiexec /package wrar_610_64bit.msi /quiet LANGUAGE=1029

Registrace licence proběhne zkopírováním rarreg.key do složky %appdata%/WinRAR nebo složky s programem WinRAR.

zpět